Leverans- och köpvillkor

Säljaren i detta dokument är Lindfelt Bygg Rakennus, 2221606-4.

1. Leveransvillkor
1.1 Om inget annat avtalats ska leverans av produkten ske via post.

2. Returer

2.1 Om köparen erhållit felaktig vara har köparen rätt att returnera varan och få en ny kostnadsfritt. Innan han returnerar varan måste han dock komma överens med säljaren om hur returen skall skötas.

2.2 Om köparen har beställt fel vara, och vill returnera varan betalar köparen alla kostnader som uppkommer i samband med returen. Innan retur skall säljaren kontaktas. Returrätt gäller standardprodukter. Kundunika produkter som tillverkats speciellt för kund, kan ej returneras. 

2.3 Om köparen konstaterar transportskada bör detta meddelas till transportören direkt vid mottagande av varan.

2.4 Om säljaren har ombesörjt transporten enligt CPT måste transportskador meddelas säljaren, som reklamerar till Transportbolaget.
 

3. Betalningsvillkor

3.1 Vid försäljning mot Faktura så gäller 14 dagars betalningstid, om inte annat särskilt avtalats.
Sedvanlig kreditprövning görs.

3.2 Efter förfallodagen tillämpas Finlands Banks referensränta med tillägg för åtta procentenheter. (enligt 4 a § i räntelagen).  (2016  8,5%)

3.3 Eventuella anmärkningar mot faktura ska göras inom 8 dagar efter mottagandet för att gälla.

4. Garanti

4.1 12 månaders garanti gäller generellt på våra produkter. Garantin gäller från den dag produkten blivit levererad från säljaren till köparen.

4.2 Garanti gäller inte om produkten blivit felanvänd eller monterats på ett felaktigt sätt.